Op deze agenda alle concerten die zullen plaats vinden

Inkom €11(voorverkoop)  €13 (aan de deur) -16j.€6

Reservatie: Koor Ier&Gunter BE35 9734 2626 6837